Pravno obvestilo

Vsebine in podatki, objavljeni na spletnem portalu Elements Skladi d.d, so last družbe Elements Skladi, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d.

Vsaka uporaba, prepis ali razmnoževanje vsebin in podatkov s spletnega portala www.elements-skladi.si je dovoljeno samo s predhodnim pisnim soglasjem družbe Elements Skladi d.d. in z navedbo vira spletni portal www.elements-skladi.si.

Naložbe v alternativne investicijske sklade so namenjene samo profesionalnim vlagateljem v smislu 31. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15). Podatki in informacije, navedene na tej spletni strani, ne predstavljajo ponudbe v smislu Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB).

Omejitev odgovornosti

Vsebine in podatki, objavljeni na spletni strani www.elements-skladi.si so namenjeni predstavitvi družbe Elements Skladi d.d. in njene osnovne dejavnosti.

Elements Skladi d.d. ne odgovarja za morebitne posledice, ki izhajajo iz dejanj in odločitev na podlagi objavljenih vsebin in podatkov na spletnem portalu www.elements-skladi.si

Elements Skladi, d.d. ne jamči za točnost podatkov, ki jih družbi posredujejo druge družbe.